Reunie 2015

** AANMELDEN VÓÓR 10 SEPTEMBER ! **

Het moet ergens begin jaren ’70 zijn geweest. De Jacobusparochie was in die tijd een grote bloeiende parochie. Er waren toen nog 5 diensten per weekend en veel mensen waren op de één of andere manier verbonden met de Jacobus kerk.
Zo waren er per mis ook altijd twee acolieten, meestal jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar.
Het was pastor Veldhuis die bedacht dat de voormalige kolenkelder onder de kerk een geschikte ruimte voor deze acolieten zou zijn. Enerzijds als waardering voor hun inzet en anderzijds zouden ze een sterkere band met elkaar en de kerk opbouwen. De meeste acolieten zagen dit ook wel zitten, en het Acolieten-hol was een feit.

Het is aan de inspanning van veel vrijwilligers te danken dat het Akohol uitgroeide tot wat het nu is.
Begonnen met een paar planken over bierkratjes en een waterbak om de glazen te spoelen, tot een vaste bar met tapinstallatie. De kokosmatten werden vervangen door zeil, en dit later weer door plavuizen. Het kolenluik is dichtgemaakt en de ramen zijn vervangen door nooduitgangen.
Het Akohol is constant bezig met het plannen van een verbouwing of de uitvoering er van. Uiteindelijk is het Akohol geworden wat we er met z’n allen van gemaakt hebben.

Buiten de groep acolieten werd het Akohol later ook een thuishaven voor andere mensen die een link met de Jacobuskerk hadden. Zo werden de leden van het iets jongere Binnenstads Jongerenkoor, BJK, ook vaste bezoekers van het Akohol. Ook de leden van de scoutinggroep Mgr. Ariëns, welke onder de Jacobus parochie stond vonden hun weg naar het Akohol. Al deze mensen brachten ook weer mensen mee, zodat er een zeer divers gezelschap ontstond.

Binnen deze groep ontstonden weer subgroepen. Zo was er in het begin een groep die meedeed aan zaalvoetbal toernooien; Later was er een groep die meedeed aan volleybal toernooien (Simpel Geluk). Momenteel is er een groep die eens per jaar een vakantieweek houdt, en een soortgelijke groep die samen een kerstdiner maakt.
Door deze verscheidenheid aan mensen en activiteiten zijn er in de loop der jaren ook heel wat relaties en vriendschappen ontstaan, waarvan vele nu nog bestaan.
Dit kwam de onderlinge band tussen de verschillende groepen ten goede.

Mensen die ooit voor een kortere of langere periode het Akohol bezocht hebben, zullen ieder hun eigen herinneringen aan die periode hebben. Voor de één is dat het mexicaantje of blufpoker met meters bier, de ander koestert herinneringen aan de georganiseerde feestavonden zoals carnaval, compleet met prins en raad van 5½ , de Tiroler feesten of andere speciale themafeesten.
Ook memorabel zijn de spontaan ontstane feesten, zoals een country en western avond, of een Duitse Schlageravond. En wie weet er nog van de avond met de drie Sinterklazen?

Het kan ook zijn dat je als eerste terugdenkt aan de tijd dat je een relatie begon met iemand die je daar tegenkwam. Zo heeft iedereen in z’n geheugen wel een vakje met leuke momenten in het Akohol. Er zijn in de tijd dat het Akohol bestaat heel veel mensen die een band met het Akohol hebben of hebben gehad. Van de oudsten kunnen er een aantal al met pensioen zijn, terwijl anderen hun studie nog moeten afronden.

Kenmerkend door de jaren is de onderlinge band die de Akohol bezoekers met elkaar hadden, zodat ze buiten en na het Akohol nog steeds contact met elkaar hielden. Het is goed denkbaar dat veel mensen nog steeds contact met anderen uit hun Akohol periode hebben. Het kan ook zijn dat je nog wel veel mensen van toen kent, maar er geen contact meer mee hebt.
Voor al diegenen die met plezier terugdenken aan het Akohol willen we een reünie organiseren. Deze staat gepland op zaterdag 19 september 2015 vanaf 16.00 uur.
We gaan dit houden in het Akohol, de bijbehorende tuin en óók het parochiehuis is geopend om de (grote) stroom belangstellenden te kunnen herbergen.

Er zal gelegenheid zijn om het huidige (vernieuwde) Akohol te bezoeken en te kijken hoe het er nu uitziet. Maar het gaat er bovenal om dat je de mensen ontmoet met wie je een leuke tijd hebt gehad. Voor even zullen oude tijden weer herleven. Oude herinneringen, anekdotes en sterke verhalen zullen weer opgerakeld worden.

Uiteraard is óók aan de inwendige  mens  gedacht. Tegen het begin van de avond zal er een warm en koud buffet klaargezet worden in het parochiehuis. Hiervan kan iedereen die zich aangemeld heeft gebruik maken. Dit buffet zit bij de prijs van € 17,50 inbegrepen. Drankconsumpties zijn voor eigen rekening, maar zoals altijd gewend tegen flink lagere prijzen als gebruikelijk in de stad.

Wij zijn van plan er een leuke middag en/of avond van te maken, waar iedereen met plezier aan terug kan denken. Meld je nu hieronder aan:

Klik hier => Aanmelden

Aanmelden houdt in dat er ook betaald moet worden via iDEAL. Per persoon wordt € 17,50 in rekening gebracht. Dit is een bijdrage voor de uitnodiging, buffet en twee consumpties.

Voor verdere vragen over aanmelden en/of betalen via iDeal kunnen jullie ook contact opnemen met één van onze commissieleden:
– Eddie Bruins – 06-41535801
– Albert Blokhuis – 06-25542728
– Pascal Meekes – 06-30048126
Of stuur een e-mail naar reunie@akohol.nl

Lijst met aanmeldingen (Let op, deze pagina is toegankelijk met het wachtwoord onderin de aanmeldingsmail!!)